Om däck

Vinterdäck

När ska man byta till vinterdäck?

När det är eller befaras bli vinterväglag behöver vi i Sverige använda vinterdäck eller dubbdäck. Vinterdäck måste användas under perioden 1 december – 31 mars om det är vinterväglag. Detta gäller vanliga personbilar så väl som tunga fordon. Vinterdäcken kan vara dubbade eller dubbfria. Däcken ska vara särskilt framtagna för körning i vinterväglag och vara märkta med M och S.

Vad menas med vinterväglag?

Vinterväglag är det när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Det är polisen som avgör om det råder vinterväglag på den aktuella platsen.

När får man använda dubbdäck?

Man får använda dubbdäck 1 oktober – 15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får dubbdäck även användas annan tid.

Vad gäller för mönsterdjup på vinterdäck?

Mönsterdjup för vinterdäck på personbilar och andra lätta fordon ska vara minst 3 mm över hela däcket. För tunga fordon ska mönsterdjupet vara minst 5 mm på samtliga däck då vinterväglag råder.

Sommardäck

När ska man byta till sommardäck?

Om det inte är eller väntas blir vinterväglag så bör du ha sommardäck 1 april till 31 november. Det är lagligt att använda dubbfria vinterdäck året om men för att få en säker väghållning rekommenderas att man använder däck som är anpassade för sommar.

Vad gäller för mönsterdjup på sommardäck?

Sommardäck ska ha ett mönsterdjup om minst 1,6 mm i hela däckets huvudmönster. För att friktionen ska bli tillräckligt bra, även på våta vägbanor, bör mönsterdjupet inte vara mindre än 3 mm.

Övrigt om däck

Vad betyder hastighetsindex?

Hastighetsindex är en däckbeteckning som märker upp vilken hastighet däcket klarar på ett korrekt sätt. Ett exempel är t.ex. däckmärkningen 205/55R16 91W, 91W i slutet anger hastighetsindex som enligt tabellen nedan innebär en maxhastighet om 270 km/h.

DäckmärkningMax hastighet
C60 km/h
D65 km/h
E70 km/h
F80 km/h
G90 km/h
J100 km/h
K110 km/h
L120 km/h
M130 km/h
N140 km/h
P150 km/h
Q160 km/h
R170 km/h
S180 km/h
T190 km/h
U200 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h
ZR(Y)>300 km/h

Att tänka på när man ska köpa fönster – del 2

Ska man välja målade fönster eller fönster med aluminiumbeklädnad?

Frågan har tidigare varit svår att besvara, men förenklats framförallt p.g.a. dagens vackra utseende på aluminiumklädda fönster.

Tidigare har husets utseende och stil varit direkt avgörande, men numera kan aluminiumklädda fönster passa de flesta hustyper. Fördelen är framförallt att den pulverlackerade aluminiumen ger utsidan en hållbar yta, som kräver minimalt underhåll. Inga ommålningar och lätt att torka av i samband med fönsterputsningen. Och man behåller träkänslan på insidan. Idag räknar man med att cirka 65 % av alla träfönster som tillverkas förses med aluminiumbeklädnad.

Aluminiumklädda fönster kan fås i regnbågens alla färger och kan ge huset det ”där lilla extra”. Färgsystem som NCS och RAL ger ett enormt utbud av färger. Spröjs och poster kompletterar fönstret och ger en fönsterlösning, som kan passa även ett gammalt hus.

Vid valet av färg bör man tänka på att vita aluminiumklädda fönster absorberar minst värme och sol. De ger på sikt en bättre färglyster, medan starkt pigmenterade färger kan åldras snabbare och blekna.

En fråga som kanske dyker upp är vad som händer trädelen under aluminiumprofilen, när fukt och värme påverkar. Detta naturfenomen är naturligtvis ofrånkomligt. Väder och vind kan vi inte påverka. Men för att inte fönstret ska påverkas negativt, ventileras utrymmet mellan den skyddande aluminiumkappan och fönstrets trädel. Under aluminiumprofilen målas fönstrets utsida på samma sätt, som ett traditionellt vitmålat fönster i trä.

Väljer man ett målat fönster måste det på sikt underhållas, även om underhållsintervallerna idag är längre. Livslängden påverkas också av om fönstret är impregnerat eller inte. Vakuumimpregnering ger ett mycket bra grundskydd och med detta följer ofta en förlängd garantitid.

Husets karaktär påverkar självfallet val av fönster och där ska man själv noga överväga vad man anser passar bäst.

Ur underhållssynpunkt kan man konstatera att ett trä- eller trä/aluminiumfönster lätt kan repareras, medan t.ex. ett plastfönster måste bytas ut.

Trenden är att fler och fler väljer aluminiumklädda fönster och fönsterdörrar, vilket också påverkar husets värde positivt.

Energibesparing

En stor orsak till värmeförluster i ett hus är gamla fönster, oftast dåligt isolerade, som läcker värme varje vinter. Tillsammans med dåligt isolerade väggar, är dåliga fönster den största värmeboven i huset. Ca 35 % av värmen försvinner ut genom dåligt isolerade fönster och dörrar.

Nya välisolerade fönster ger pengar tillbaka i form av sänkta energikostnader. Det ger också ett behagligare inneklimat med jämnare värme och avsaknad av kallras. Man bidrar dessutom till en bättre miljö med mindre utsläpp.
Med tillvalet energiglas och argon kan U-värdet sänkas rejält på fönster och fönsterdörrar. Då är mellanrummet mellan glasen försett med ädelgas för att minska värmeförlusten och ett eller två glas försedda med ett lågemissionsskikt.

Vid valet av fönsterleverantör är det viktigt att titta på vilket U-värde som gäller. Vissa anger bara glasets U-värde, vilket inte ger en korrekt bild av produktens egenskaper. Man ska titta efter hela fönstrets U-värde inkl. trädelen, d.v.s. karm och båge.

U-värdet anger hur mycket värme som passerar genom 1m² fönster från den varma till den kalla sidan när temperaturskillnaden mellan ute och inne är en grad. U-värdet uttrycks i W/m²K (Watt per kvadratmeter grader Kelvin). Ju lägre U-värde man väljer desto mer energi sparas.

U-värde 1.9 rekommenderas där värmekostnaden redan är låg, t ex. fritidshus som inte värms upp hela året eller kanske där egen skog ger billig ved.

När energikostnaden märks i plånboken rekommenderas ett lägre U-värde, t ex 1,3 eller 1,2. Bygger man nytt eller tilläggsisolerar sitt hus, är U-värde 1,0 att föredra.

Att tänka på när man ska köpa fönster

Välj med eftertanke

När man ska bygga nytt eller man ska byta ut sina gamla slitna fönster, bör man noggrant fundera på vad man vill uppnå. Det är ingen dussinvara som byts varje år och det är oftast förenat med en större utgift. Nya fönster och fönsterdörrar av hög kvalitet ger huset ett vackert utseende och ger dig en behaglig värdestegring på din fastighet. Den svenska marknaden är välfylld med alternativ i olika utföranden och material, vilket gör det komplicerat att välja som förstagångsköpare.

Vårt råd är att utgå från fastighetens utseende och användningsområde. Är det ett åretruntboende eller en enklare fritidsbostad, som används några månader om året? Kanske ett garage utan uppvärmning eller en källare som bara uppvärms till 10 grader.

Utifrån dina förutsättningar kan man gå vidare. Fundera på vilket materialval och vilken funktion som man önskar. Ska fönstren likna befintliga eller vill man förnya och göra huset mera ”up-to-date”. Större glasytor med fönster från golv till tak? Just att släppa in mera ljus är en vanlig väg för att modernisera husets utseende. Fönsterdörrar eller s.k. altandörrar med helglasat utförande, ibland i kombination med ett större fast fönster, blir vanligare och vanligare. Tänk bara på olycksrisken och välj härdat eller laminerat glas, som ökar säkerheten.

Vad ska man välja?

Till det enklare boendet och där det ställs mindre krav på energieffektivitet kan det räcka med vanliga 2-glasfönster. Antingen de traditionella kopplade fönstren med fyra sidor att putsa och med utvändig kittfals, kanske med s.k. äkta spröjs eller med en 2-glas isolerruta och två sidor att putsa. Ett äldre hus, typ rött hus med vita knutar och spröjs, kan behålla sitt utseende med 2-glas kopplade fönster. Ett glas kan bytas till ett s.k. energiglas och därigenom minska energikostnaden. 2-glas isolerglas kan förses med energiglas på samma sätt.

Till åretruntboendet där värmekostnaden är viktig, är 3-glasfönster ett mycket bra alternativ. Det ger förutom värmeekonomi också en värmekomfort, som man snart märker. Kallras försvinner och man kan därför öppna upp för större fönster i huset. Genom dagens teknik finns möjlighet att sänka det s.k. U-värdet rejält och därmed skapa ett bättre inomhusklimat.

Isolerglasen är uppbyggda med 3 st. glas som har luft mellan, men är förslutna i ett paket. Bara två sidor att putsa och en stor variationsmöjlighet vad gäller U-värde. Från det enklaste med tre vanliga glas och ett högt U-värde till det bästa med ett U-värde runt 1.0.

Det enklaste glaset, med U-värde omkring 1,9, är gångbart om huset inte är uppvärmt året runt, medan ett fönster med lägre U-värde passar när låg värmekostnad är viktig.

Vilken fönstertyp ska man välja?

Valet av fönstertyp hänger samman vilket behov man har och om det måste kunna öppnas eller inte. Traditionellt är sidohängda fönster den vanligaste varianten, men i dagsläget har vridfönster tagit den rollen.

Vridfönster snurras runt 180 grader från insidan av rummet och man kan enkelt putsa fönstrets utsida, utan att behöva hänga ut från fasaden. Och med den stora fördelen att bara behöva putsa två sidor. Oftast finns vädringslägen och barnspärrar inbyggt i konstruktionen, vilket underlättar och skapar en bra trygghet. Är sedan beslagen, som fönstret är upphängt i osynligt, ger det fönstret ett mycket snyggt utseende.

Det gamla huset där man haft sidohängda fönster och vill behålla utseende och funktion, kan förses med klassiska utåtgående sidohängda fönster med 3-glas isolerglas. Om man väljer spröjs så kan man efterlikna det utseende, som passar i en äldre miljö. Den inbyggda bromsen i fönsterbågens övre del, gör att fönstret inte blåser upp och kan gå sönder.

Fasta fönster kan inte öppnas och har glaset fastsatt i karmen. Om man inte behöver öppna och vädra, passar detta alternativ perfekt. Vardagsrum med fönster bredvid en fönsterdörr som öppnas sällan, kan med fördel förses med fasta fönster. Fasta fönster är billigare än öppningsbara och på så sätt kan man spara pengar.

Fönsterdörr, balkongdörr eller altandörr, som den också kallas, finns i ett stort urval. Man kan välja mellan enkel- och pardörrar. Ofta önskar man en s.k. fyllning eller bröstning nere för att minska insyn, men helglasade dörrar förekommer numera i många hus. Dörren har då glas hela vägen, uppifrån och ned.

Säkerhetsspanjoletter med dubbla hakkolvar är viktiga för att hindra inbrottstjuven. Gångjärn med bakkantssäkring förhindrar dörren att dörren kan hakas av och godkända lås ger en säker och trygg innemiljö.

Black Friday Rea Sverige

Vad är Black Friday

Black Friday har verkligen tagit fart i Sverige och denna köpdag infaller dagen efter den 4:e torsdagen i november. Detta är dagen efter Thanksgiving i USA. Denna dag har varit stor i USA under en längre tid och även stor i Storbritannien. Black Friday är startskottet för julhandeln och även för juldekorationer, som är stort i USA.

Black Friday tog fart för ett par år sedan, 2013, här i Sverige och 2015 märktes det stor skillnad vad gäller försäljning, framför allt på Internet denna fredag. har nyligen börjat växa sig större även hos svenska e-handlare och fick lite av ett skutt 2013 då bland annat Mediamarkt, Elgiganten och CDON hade kampanjer under denna dag.

Black Friday är här för att stanna

Vi tror absolut att denna dag med alla former av reor är här för att stanna. Helt klart! Det har verkligen växt under senaste åren och fullkomligt exploderat i år, 2016. Black Friday är startskottet även för julhandeln här hemma i Sverige och vi tror framförallt att det kommer att handlas kraftigt på nätet de kommande åren. 2017 kommer visa vägen och nu när betalningarna är säkra på webben, så finns det ingen anledning att köa i stora shoppingcenters, när du kan köpa billiga julklappar och annat direkt via några klick hemma från soffan.

Black Friday hela helgen

Black Friday är ju egentligen bara under fedagen och startar  pågår för det mesta bara under 24 timmar men ibland sträcker den sig över hela helgen. Det kallas då Black Weekend om man skall vara petig, men det namn man arbetar mest med här i Sverige är Black Friday och vi tror att så kommer det att vara även framöver.

black-friday-rea-sverige

Rean pågår ända över måndagen, cybermonday, men husnamnet är ändå Black Friday. De allra bästa fynden gör man på kläder, smink och hemelektronik. Det går självklart att göra bra affärer på massa andra artiklar och inom andra kategorier. Alla butiker har nu följt med i rean och det kommer bara att bli fler under detta året. Alla vill vara med när det skall handlas!

Black Friday ett känt begrepp i USA

Black Friday kommer som sagt från USA och är ett känt gammal begrepp där. Det har som sagt växt även här i Sverige under de senaste åren och verkligen fått uppsving under 2015, 2016 då det exploderade här. Det är riktigt roligt tycker vi här på sajten och det finns massor av härliga fynd att göra och julklappar att köpa.

Dagen inträffar alltid dagen efter Thanksgiving och 2016 så blir det den 25 november. Det blir rekord i år vad gäller antalet produkter som säljs, antalet butiker som är med i rean och antalet pengar som spenderas. Denna dagen så tävlar butikerna om dig som kund och du kan verkligen göra massa fina fynd. Passa på att shoppa när det är billigt!

Black Friday ger bäst rabatter och billigast pris

Namnets på denna dag kommer ursprungligen från Philadelphia under 60-talet, och beror på den stora ökningen av trafik- och fotgängarökningen som naturligt uppstod dagen efter Thankshiving efter allt firande med nära och kära. Många tror att namnet kommer från att butiksägarnas ekonomier gick från rött till svart denna helgen då julhandeln kom igång på allvar, men det sägs inte stämma.

Många lediga i USA under Black Friday

Under denna fredag är det många skolor och arbetsplatser som håller stängt och ger arbetare och elever ledigt för att kunna handla under denna många gånger galna helg. Speciellt galet är det på fredagen under själva Black Friday, men det kan även vara tokhandel under hela helgen på vissa håll.

Många köar hela dagen innan fredagen och sedan under natten innan inför att butikerna skall öppna och starta sina galna reor. En del parkerar sig verkligen i tält och tar plats i kön till sin favoritaffär flera dagar innan fredagen. För att minska skadegörelse och mindre upplopp, så har många butiker startat med rean redan under Thanksgiving. Detta minskar trycket på själva fredagen.

Detta märks inte alls av i Sverige än. Vi kör rean under själva Black Friday och sedan över den helgen som ligger i anslutning till fredagen. Rean sträcker sig i många butiker även över måndagen som ligger i anslutning till helgen. Den så kallade cybermonday. Denna superfredag i USA omsätter ungefär 425 miljarder – enbart under fredagen!

När är Black Friday 2016?

Black Friday 2016 inträffar som sagt 25 november, och i år väntas den massiva REA bli den allra största i svensk historia. Det är en gynnsam dag både för handlare och köpare. Ingen dag är så billig för oss konsumenter och ingen dag omsätter mer än just denna fredag om den fortsätter att växa lika mycket under de kommande åren som den gjort hittills.

Många butiker och handlare hade en ökning på 100 % eller mer förra året vad gäller sin handel denna dag och vi tror att det kommer vara lika bra detta år. Det kan bli den allra bästa dagen någonsin om det vill sig väl för starten av julhandeln. För oss som konsumenter faller datumet perfekt in i tiden för den årliga julhandeln.

Black Friday Sverige

Denna superfredag är här för att stanna! Det kan vi lova. Folk vill göra magiska fynd och handlarna vill sälja drivor med produkter på kort tid, så självklart kommer denna Black Friday vara kvar i kalendern även här i Sverige. Vi här på sajten är otroligt glada att vara en del av denna stora köpdag i Sverige och ser fram emot kommande år då vi förväntar oss slå nya rekord vad gäller försäljning och nöjda kunder.

Du kan göra fynd i fysiska butiker och även på Internet vad gäller alla de reor som finns i hela landet under denna fredag. Se till att du är ute i god tid för att köpa dina varor och se till att hålla koll på vart du skall köpa dina produkter eller tjänster när de är som billigast.

Black Friday butiker

Ellos, Media Markt, Elgiganten, H&M, KappAhl, CDON, Nelly, eleven.se, Komplett.se, Zalando, Stylepit, Boozt.com, Lekmer, Apple och många fler butiker har självklart rea under Black Friday och du kan göra fynd överallt under hela dagen.

Det som började som en liten kul grej i Sverige under 2012, 2013 har nu växt sig till ett fenomen inom handeln! Gör dina fynd under Black Friday!

Ökning av Black Friday under 2016

Postnord har gjort en undersökning och det visar sig att Black Friday ökade med hela 59% mot 2015 och i år omsatte denna magiska fredag ca 3,6 miljarder kronor. På en enda dag! Det kallar vi en Black Friday!

Black Fredag har på kort tid verkligen blivit den köpdag som gäller i Sverige. Inget snack om det! Vi tror även att den kommer fortsätta att växa under kommande år. Den kanske når 5 miljarders strecket redan under 2017. Vem vet! Det vore häftigt om den tog sig ända upp dit omsättningsmässigt!

black-friday-sverige-omsattning

Black Friday numera välkänt i Sverige

94 procent av alla svenskar noterade att det var Black Friday och känner numera till denna relativt nya företeelse i Sverige. Det är verkligen något stort numera! Snabbt av oss svenskar att skapa ett sådant köptryck på bara ett par år. Andra traditioner kan ju ta decennier att bygga upp, men denna start på julhandeln har verkligen satt avtryck.

Under 2017 kommer det bli ännu större och fler butiker kommer att haka på och köra fina reor denna magiska fredag i slutet av november.

Kläder och hemelektronik populärast 2016

Kläder och hemelektronik var de mest populära produkt kategorierna under 2016 vad gäller Black Friday och dessa två kategorier kommer förmodligen att ligga högt vad gäller försäljning även under 2017. Det ser ut som om fler konsumenter har förberett sig väl inför fredagen och redan kollat av vad man skall köpa denna dag.

Många startar ju sin julhandel under Black Fredag och gör många fina fynd till stora rabatter under hela helgen egentligen. Många kör ju Black Weekend och många tenderar till att handla även under Cybermonday. Inget konstigt med det. man vill göra fynd till låga priser!

Julklappar på Internet

Svenskarna kommer att handla 3 av 10 julklappar på nätet i år säger Postnord. De har gjort en gedigen undersökning och svenskarna kommer mer och mer ut på nätet för att köpa sina julklappar. Snabba leveranser och bra priser är några av sakerna som ligger bakom köpen på webben.

Det skall bli spännande att följa utvecklingen av Black Friday här i Sverige och vi ser fram emot att skriva fler nyheter i detta spännande ämne.

Källa: Postnord

Black Friday 24 november 2017

Black Fredag 2017 infaller på den 24:e november. Dagen efter Thanksgiving i USA. Black Friday 2016 var det bästa året för denna handlardag sedan den kom igång på allvar. Det är riktigt roligt att vi svenskar har tagit till oss denna dagen med så stort allvar och den kommer bara att växa med tiden. Tro mig! Detta är bara början!

Målarböcker för vuxna är det nya svarta

Målarböcker är riktigt populärt nu

Det har varit stort med målarböcker ett längre tag och sedan de nya fina målarböckerna för vuxna började att komma för ett par år sedan har det fullkomligt exploderat med intresset runt målarbilder och pennor.

Jag förstår varför. Det är så himla kul och avslappnande att sätta sig ner med en ny eller gammal målarbok och bara använda alla de fina pennor man har.

Det finns massor av fina målarböcker för vuxna nu

Det var inte länge sedan som alla målarbilder och målarböcker var för barn. Att det skulle finnas målarböcker för vuxna var inte att tänka på, men det är helt annorlunda numera och tack för det! Nu finns det en uppsjö med fina målarböcker för oss stora som vill koppla av och måla oss till ett lite mer harmoniskt liv.

Det går faktiskt att koppla av riktigt bra med en fin målarbok och sina pennor. De har till och med gjort studier på detta att man slappnar av när man målar och kommer ner i varv. Hittar dock inte källan till detta i skrivande stund, men har läst det på flera håll på nätet.

Koppla av med en målarbok

Har du själv suttit och målat så vet du att man landar lite mer när man väl sätter sig och börjar att måla. Man slappnar av och blir lite mer här och nu vilket är fantastiskt! Vilken vinst av allt det härliga målandet. Att måla är ju både kul och skönt och att man blir avslappnad och lugnare inombords är ju bara ett roligt plus!

Som jag nämnde här ovan så finns det en uppsjö med fina motiv på målarbilder och hela målarböcker inriktade mot olika stilar. Numera kan man hitta alla former av roliga och coola målarbilder, som man kan färglägga precis som man själv vill.

Färgpennor är ett kapitel för sig

Rätt pennor är ju helt klart en av de viktigaste faktorerna när man skall måla eller kanske den viktigaste om vi skall vara petiga. Utan bra pennor, så suger det att måla när man kommit en bit på vägen i sitt målande. man måste har riktiga pennor!

Det finns massor med fina pennor att köpa och jag tycker att man skall lägga ner lite pengar på sina pennor annars är det lätt att bli besviken och då vill man köpa nya direkt. Ja, jag pratar av egen erfarenhet. Haha!

Se till att du köper riktiga pennor. Kika ett tag och läs dig till vad som är bra och dåligt med respektive pennor så att du verkligen får dig en bra bild av vad som funkar och hur pennorna uppför sig så att säga. Vad du kan förvänta dig av dina nya pennor.

Köp målarböcker för vuxna du med!

Färglägga bilder för vuxna – tips och råd

Färglägga bilder är rena avslappningen

Det är som vi nämnde i tidigare inlägg väldigt populärt att färglägga bilder för vuxna numera. Det har blivit en rätt stor skara som sätter sig ner i hemmets lugna vrå och färglägger målarbilder för att få koppla av och mysa en stund i lugn och ro. Man pratar om riktigt bra mindfulness när det gäller färgläggning.

Avslappning med färgläggning

I vårt stressade samhälle så är det många som är under konstant press både vad gäller hemmet och arbetet. Det är krav och önskemål från alla håll, som skall tillgodoses och då behöver man slappna av mellan varven och det gör man alldeles utmärkt med en målarbok och ett gäng fina pennor.

Sätt dig ner och njut tillsammans med ditt målande. Att färglägga vackra målarbilder är rena balsamet för själen. Du blir här och nu. Fokuserar inte på något annat än vad du just nu gör och det är riktigt bra för kroppen, sinnet och själen. Då blir du avslappnad samt slappnar av på ett naturligt och bra sätt.

Tips och råd när du färglägger

Det första man bör tänka på när man skall färglägga sina målarbilder är att man skall ha riktigt bra pennor. Det finns en mängd olika pennor på marknaden idag, så du kan absolut hitta riktigt bra pennor till riktigt bra priser.

När det gäller pennor så skall du inte snåla in på dem. Det är helt klart värt pengarna att lägga ner en lite större summa, så du får riktigt bra pennor. Inget snack om det. Spara hellre pengar en tid ifall du inte har råd just nu när du skall köpa dina pennor och spara till ett riktigt fint sätt med pennor.

Ett annat tips är att du har alla dina saker framme hela tiden så att det går snabbt och enkelt att börja färglägga dina bilder. Det skall inte vara massa krångel att du skall leta reda på dina målarböcker och pennor när du väl skall sätta dig ner för att färglägga dina snygga bilder.

Enkelt att färglägga

Har du närhet till dina målarbilder och pennor, så blir det av att du sätter dig ner och slappnar av enklare. Det är ju det som är meningen. Det skall vara lättillgängligt och gå fort att komma igång med sina målarböcker.

Detta var dagens tips när du skall färglägga målarbilder för vuxna. Se till att du får tid, lugn och ro, så att du verkligen sätter dig ner och börjar att måla. Det är klart värt det alla dagar i veckan.

Fördelar med målarbilder och målarböcker

Finns det fördelar med målarbilder?

Det pratas numera relativt frekvent om att det finns fördelar med att färglägga målarbilder både för vuxna och för barn. Det är som vi nämnt tidigare mycket vanligt att folk i alla åldrar färglägger målarbilder hemmavid numera. Både för att det är roligt och för att folk känner sig avslappnande när det gör det.

I denna artikel skall se vilka fördelar man kan förvänta sig när man sätter sig ner med sina pennor och sina målarbilder för att måla en vända.

Att färglägga i målarböcker är inget nytt utan det gjorde man för över 100 år sedan. Redan Carl Jung rekommenderade att man skulle måla för att slappna av och må bättre.

Fördelar med målarbilder – Vilka är de?

Stress avtar

När du sätter dig ner och målar så sjunker stress i både kropp och själ. En viss del av hjärnan får vila när du färglägger dina målarbilder och du känner dig då mer lugn.

Fokusera mera

Din fokusering ökar och koncentrationen blir tränad av att sitta ner med sina målarböcker. Det är ett perfekt sätt att använda hjärnan på och när du försöker att måla innanför de svarta linjerna så anstränger du dig alldeles lagom mycket och koncentrationen får bra träning.

Utför mindfullness

När du målar så utför du en viss sorts mindfullness. Du är här och nu och sitter och ritar(målar i nuet. det är verkligen bra för sinnet och hjärnan mår toppen av att sitta ner med målarböcker en stund helst varje dag.

Tränar synen

När du sitter och färglägger så tränar du din syn. Du får anstränga dig alldeles lagom mycket för att se dina målarbilder och linjerna du skall hålla dig inom för att synen skall få sig en bra träning.

Tränar finmotoriken

När du använder dina pennor eller penslar, så tränar du din egen finmotorik. Den tränas automatiskt vid målandet. Ta dig lite tid när du sitter ner och måla sakta och mjukt. Ingen stress.

Få nya vänner genom dina målarböcker

Det finns ett flertal gemenskaper vad gäller målarbilder och målarböcker både på Internet och i vanliga livet om man så säger. På Facebook finns det flera riktigt bra grupper där du kan träffa likasinnade och det finns massor med folk som träffat nya och spännande kompisar genom sin målning.

Kul att skapa med målarbilder

Att få tid att skapa och vara kreativ med färg och form är ju helt galet roligt på alla sätt! Det är ett sätt att få bara vara en stund och få låta kreativiteten få flöda. Helt galet härligt! Alla de andra fördelarna här ovan är fantastiska men denna sista fördelen med målningen är helt fantastisk!

Här köper du riktigt bra pennor till fina priser! 

Som du nu har förstått så finns det flera fina fördelar med att sätta sig ner och måla i en målarbok. Se till att du blir en av dessa som slappar på ett bra sätt hemma i soffan eller favoritfåtöljen.

Fördelar med målarbilder och målarböcker

Köpa nya målarböcker – Jan Van Haasteren

Jag har köpt nya målarböcker för vuxna

Idag fick jag hem mina nya målarböcker. Jag köpte dem på Internet och det tog bara två dagar innan de kom hem i brevlådan. Så enkelt att beställa hem dem via nätet och sedan vips, så har man dem hemma. Bra pris dessutom.

Jan Van Haasteren

Det var målarböcker som är gjorda av Jan Van Haasteren. Det är just nu min absoluta favorit av de som skapar målarböcker. Jag är så fascinerad av de målarbilder han skapar och det känns som min grej att färglägga dessa snygga, coola och mycket roliga bilder.

Jan Van Haasteren gör ju pussel egentligen, men har ju även skapat massor med fina bilder, som används som målarbilder. Så jäkla coola bilder. Man får lite feeling av MAD, när man sitter och färglägger.

Jag har precis startat att färglägga en av bilderna i den nya målarboken. Så kul!

Jan Van Haasteren är ju så otroligt detaljerad i sina bilder och det händer alltid en massa både i mitten, men även ute i kanterna av hans målarbilder. Fart och fläkt samt att han har en helt egen stil är så häftigt tycker jag! Perfekt!

Två nya målarböcker

Här ser du båda de nya fina och mycket spännande målarböcker som jag fick hem idag. Nu jäklar skall jag sitta ner i fåtöljen och målas i höst och vinter. Skall bli riktigt spännande att se de detaljerade bilderna växa fram.

Det är lätt att bara fortsätta köpa nya målarböcker, men dessa två skall jag verkligen sitta ned med och njuta av. De är precis som jag vill ha dem. Äntligen!

jag tycker personligen att det är riktigt kul att gå runt i affärer och titta på fina målarböcker, men dessa två från Jan Van Haasteren har jag inte sett i någon affär, så de fick jag beställa på Internet. Det är ju ofta snabb leverans, så ingen fara att beställa på nätet. det tog bara två dagar för dessa guldklimpar att komma hem.

Köpt nya målarböcker – Jan Van Haasteren

Streetwear Online

Streetwear, ett mode för gatan

Streetwear är ett begrepp som kommer sig ur skateboard- och surfkulturen på USAs västkust. Det är ett mode som används på gatan (street). Streetwearkulturen har sedan spridit sig till delar av hip hopen, det japanska gatumodet och även det moderna Haute couture. Haute couture är benämningen på den högsta klassen av sömnadskonst och konstnärlig skicklighet och exklusivitet. Detta är något dom modehusen i Europa står för. På catwalken bär modellerna skräddarsydda kreationer.

Streetwear som begrepp har varit svårt att definiera som är rätt vanligt när det gäller kulturella rörelser på gräsrotsnivå. Detta mode är också under konstant utveckling och förändring men det finns visa saker som varit och är genomgående för detta mode och det är att det ska bekväma kläder i en avslappnad stil och där hittar vi kläder som t-shirts, jeans, sneakers och baseballkepsar till exempel.

Streetwear Online

Om streetwear är ditt mode så rekommenderar vi ett besök hos Streetwear Online som har över 12 500 produkter i kategorin streetwear. Streetwear Online samlar produkter från flera av nätets största och bästa butiker inom streetwear på ett och samma ställe för att det ska bli enkelt för dig att precis det du söker, och till bra priser.

Kepsar på webben

Keps är en snygg accessoar! Har du rätt keps på dig så höjer du många gånger din attityd och ditt utseende. Du kan med en cool keps öka coolheten på din look väsentligt!

Du behöver självklart ha rätt keps på dig och den skall självklart vara original. Du kan inte bära saker som inte är äkta eller gjorda i dålig kvalitet. Kvalitet bör gå genom hela uppenbarelse vad gäller kläder och så även när det kommer till din nya keps.

Det finns flera bra webbplatser där du kan köpa kepsar

Vi rekommenderar att du köper din keps online. Du får oftast bättre pris och du kan i lugn och ro kolla på din keps innan du handlar. Det är äkta kepsar på sajten som nämns i denna artikel.

 – Snapbackkepsar.se har äkta och licenserade produkter till bra priser. 

De arbetar bara med licensierade produkter och riktiga leverantörer. Inga fejkade kepsar här inte utan det är riktigt grejer hela vägen. Det är viktigt att det är äkta om du skall kunna få garanti på produkterna samt att du får den passform och kvalitet du eftersträvar.

Kopior är oftast mycket sämre och man vill inte ha den egentligen utan man vill ju alltid ha äkta produkter när man köper kepsar online. Då är snapbackkepsar.se en bra sajt att besöka.

Så se till att du handlar där det finns original kepsar och inget annat!

Köp din keps på webben!