Att tänka på när man ska köpa fönster – del 2

Ska man välja målade fönster eller fönster med aluminiumbeklädnad?

Frågan har tidigare varit svår att besvara, men förenklats framförallt p.g.a. dagens vackra utseende på aluminiumklädda fönster.

Tidigare har husets utseende och stil varit direkt avgörande, men numera kan aluminiumklädda fönster passa de flesta hustyper. Fördelen är framförallt att den pulverlackerade aluminiumen ger utsidan en hållbar yta, som kräver minimalt underhåll. Inga ommålningar och lätt att torka av i samband med fönsterputsningen. Och man behåller träkänslan på insidan. Idag räknar man med att cirka 65 % av alla träfönster som tillverkas förses med aluminiumbeklädnad.

Aluminiumklädda fönster kan fås i regnbågens alla färger och kan ge huset det ”där lilla extra”. Färgsystem som NCS och RAL ger ett enormt utbud av färger. Spröjs och poster kompletterar fönstret och ger en fönsterlösning, som kan passa även ett gammalt hus.

Vid valet av färg bör man tänka på att vita aluminiumklädda fönster absorberar minst värme och sol. De ger på sikt en bättre färglyster, medan starkt pigmenterade färger kan åldras snabbare och blekna.

En fråga som kanske dyker upp är vad som händer trädelen under aluminiumprofilen, när fukt och värme påverkar. Detta naturfenomen är naturligtvis ofrånkomligt. Väder och vind kan vi inte påverka. Men för att inte fönstret ska påverkas negativt, ventileras utrymmet mellan den skyddande aluminiumkappan och fönstrets trädel. Under aluminiumprofilen målas fönstrets utsida på samma sätt, som ett traditionellt vitmålat fönster i trä.

Väljer man ett målat fönster måste det på sikt underhållas, även om underhållsintervallerna idag är längre. Livslängden påverkas också av om fönstret är impregnerat eller inte. Vakuumimpregnering ger ett mycket bra grundskydd och med detta följer ofta en förlängd garantitid.

Husets karaktär påverkar självfallet val av fönster och där ska man själv noga överväga vad man anser passar bäst.

Ur underhållssynpunkt kan man konstatera att ett trä- eller trä/aluminiumfönster lätt kan repareras, medan t.ex. ett plastfönster måste bytas ut.

Trenden är att fler och fler väljer aluminiumklädda fönster och fönsterdörrar, vilket också påverkar husets värde positivt.

Energibesparing

En stor orsak till värmeförluster i ett hus är gamla fönster, oftast dåligt isolerade, som läcker värme varje vinter. Tillsammans med dåligt isolerade väggar, är dåliga fönster den största värmeboven i huset. Ca 35 % av värmen försvinner ut genom dåligt isolerade fönster och dörrar.

Nya välisolerade fönster ger pengar tillbaka i form av sänkta energikostnader. Det ger också ett behagligare inneklimat med jämnare värme och avsaknad av kallras. Man bidrar dessutom till en bättre miljö med mindre utsläpp.
Med tillvalet energiglas och argon kan U-värdet sänkas rejält på fönster och fönsterdörrar. Då är mellanrummet mellan glasen försett med ädelgas för att minska värmeförlusten och ett eller två glas försedda med ett lågemissionsskikt.

Vid valet av fönsterleverantör är det viktigt att titta på vilket U-värde som gäller. Vissa anger bara glasets U-värde, vilket inte ger en korrekt bild av produktens egenskaper. Man ska titta efter hela fönstrets U-värde inkl. trädelen, d.v.s. karm och båge.

U-värdet anger hur mycket värme som passerar genom 1m² fönster från den varma till den kalla sidan när temperaturskillnaden mellan ute och inne är en grad. U-värdet uttrycks i W/m²K (Watt per kvadratmeter grader Kelvin). Ju lägre U-värde man väljer desto mer energi sparas.

U-värde 1.9 rekommenderas där värmekostnaden redan är låg, t ex. fritidshus som inte värms upp hela året eller kanske där egen skog ger billig ved.

När energikostnaden märks i plånboken rekommenderas ett lägre U-värde, t ex 1,3 eller 1,2. Bygger man nytt eller tilläggsisolerar sitt hus, är U-värde 1,0 att föredra.

Lämna en kommentar