Att tänka på när man ska köpa fönster

Välj med eftertanke

När man ska bygga nytt eller man ska byta ut sina gamla slitna fönster, bör man noggrant fundera på vad man vill uppnå. Det är ingen dussinvara som byts varje år och det är oftast förenat med en större utgift. Nya fönster och fönsterdörrar av hög kvalitet ger huset ett vackert utseende och ger dig en behaglig värdestegring på din fastighet. Den svenska marknaden är välfylld med alternativ i olika utföranden och material, vilket gör det komplicerat att välja som förstagångsköpare.

Vårt råd är att utgå från fastighetens utseende och användningsområde. Är det ett åretruntboende eller en enklare fritidsbostad, som används några månader om året? Kanske ett garage utan uppvärmning eller en källare som bara uppvärms till 10 grader.

Utifrån dina förutsättningar kan man gå vidare. Fundera på vilket materialval och vilken funktion som man önskar. Ska fönstren likna befintliga eller vill man förnya och göra huset mera ”up-to-date”. Större glasytor med fönster från golv till tak? Just att släppa in mera ljus är en vanlig väg för att modernisera husets utseende. Fönsterdörrar eller s.k. altandörrar med helglasat utförande, ibland i kombination med ett större fast fönster, blir vanligare och vanligare. Tänk bara på olycksrisken och välj härdat eller laminerat glas, som ökar säkerheten.

Vad ska man välja?

Till det enklare boendet och där det ställs mindre krav på energieffektivitet kan det räcka med vanliga 2-glasfönster. Antingen de traditionella kopplade fönstren med fyra sidor att putsa och med utvändig kittfals, kanske med s.k. äkta spröjs eller med en 2-glas isolerruta och två sidor att putsa. Ett äldre hus, typ rött hus med vita knutar och spröjs, kan behålla sitt utseende med 2-glas kopplade fönster. Ett glas kan bytas till ett s.k. energiglas och därigenom minska energikostnaden. 2-glas isolerglas kan förses med energiglas på samma sätt.

Till åretruntboendet där värmekostnaden är viktig, är 3-glasfönster ett mycket bra alternativ. Det ger förutom värmeekonomi också en värmekomfort, som man snart märker. Kallras försvinner och man kan därför öppna upp för större fönster i huset. Genom dagens teknik finns möjlighet att sänka det s.k. U-värdet rejält och därmed skapa ett bättre inomhusklimat.

Isolerglasen är uppbyggda med 3 st. glas som har luft mellan, men är förslutna i ett paket. Bara två sidor att putsa och en stor variationsmöjlighet vad gäller U-värde. Från det enklaste med tre vanliga glas och ett högt U-värde till det bästa med ett U-värde runt 1.0.

Det enklaste glaset, med U-värde omkring 1,9, är gångbart om huset inte är uppvärmt året runt, medan ett fönster med lägre U-värde passar när låg värmekostnad är viktig.

Vilken fönstertyp ska man välja?

Valet av fönstertyp hänger samman vilket behov man har och om det måste kunna öppnas eller inte. Traditionellt är sidohängda fönster den vanligaste varianten, men i dagsläget har vridfönster tagit den rollen.

Vridfönster snurras runt 180 grader från insidan av rummet och man kan enkelt putsa fönstrets utsida, utan att behöva hänga ut från fasaden. Och med den stora fördelen att bara behöva putsa två sidor. Oftast finns vädringslägen och barnspärrar inbyggt i konstruktionen, vilket underlättar och skapar en bra trygghet. Är sedan beslagen, som fönstret är upphängt i osynligt, ger det fönstret ett mycket snyggt utseende.

Det gamla huset där man haft sidohängda fönster och vill behålla utseende och funktion, kan förses med klassiska utåtgående sidohängda fönster med 3-glas isolerglas. Om man väljer spröjs så kan man efterlikna det utseende, som passar i en äldre miljö. Den inbyggda bromsen i fönsterbågens övre del, gör att fönstret inte blåser upp och kan gå sönder.

Fasta fönster kan inte öppnas och har glaset fastsatt i karmen. Om man inte behöver öppna och vädra, passar detta alternativ perfekt. Vardagsrum med fönster bredvid en fönsterdörr som öppnas sällan, kan med fördel förses med fasta fönster. Fasta fönster är billigare än öppningsbara och på så sätt kan man spara pengar.

Fönsterdörr, balkongdörr eller altandörr, som den också kallas, finns i ett stort urval. Man kan välja mellan enkel- och pardörrar. Ofta önskar man en s.k. fyllning eller bröstning nere för att minska insyn, men helglasade dörrar förekommer numera i många hus. Dörren har då glas hela vägen, uppifrån och ned.

Säkerhetsspanjoletter med dubbla hakkolvar är viktiga för att hindra inbrottstjuven. Gångjärn med bakkantssäkring förhindrar dörren att dörren kan hakas av och godkända lås ger en säker och trygg innemiljö.

Lämna en kommentar